Fuad Başar
Doğum Tarihi:1372/1953
Özgeçmişi

1953 yılında Erzurum’da dünyaya geldi.İlkokulu Köprüköy ve Çat’ta,Ortaokul ,lise ve tıp tahsillerini Erzurum’da yaptı.

Tıbbiye öğrenciliği döneminde (1976) hat sanatıyla tanıştı. 2 yıl kadar marangoz kalemi ve ağaç dallarıyla yazı çalışmaya gayret etti. Fakat bunlarla yazı sanatı icra edilemiyordu. Erzurum’un eski evleri sökülürken çıkan saz kamışlarını kullandı. Bunlar da zayıf olduğu için netice elde edilemiyordu. 1978’de bir kamış kalem ve Uğur Derman’ın adresini buldu.Uğur Derman’ın himmet ve yardımları ile Yazı sanatını ilerletmeğe çalıştı. Yazının başkenti olan İstanbul’da olmaksızın bu sanatın öğrenilmesinin mümkün olmadığını anladığından İstanbul’a ulaşmaya niyet etti. 1980 yılında İstanbul’a gelerek 1978-1980 yılları arasında mektupla ders aldığı Hamid Bey’e devam etti. 10 Eylül 1980’de yazı icazetini aldı.

Bu şehirde kalem erbabı olan ustalarla görüşerek sanatını ilerletmeye çalıştı. 1986 yılından        itibaren Prof.Dr.Ali Alpaslan hocayla vefatına kadar birçok yazı çeşitleri öğrendi. Bir yandan da öğrenci yetiştirerek ulusal ve uluslararası ustalar yetiştirdi. Yut içi ve yurt dışı 400 kadar sergiye katıldı. Uluslararası sanat faliyetleri, Tv ve belgesel çalışmaları, kurslar, konferanslar, üniversite seviyesinde çeşitli aktivitelerle beraber, bir yandan da Ebrû ile uğraşmaktadır.

1977 yılında Ebrû sanatı ile de tanışıp, 4 yıl kadar tekne ile cedelleşti. l978 de Mustafa Düzgünman’la mektuplaşarak bu sanatın müşkülatını halletmeğe çalıştı. Ama ne mümkün, tekne kendi bildiğini okuyordu. İstanbul’a yerleştikten sonra Mustafa Düzgünman’ın pazar günkü derslerine devamla 10 Eylül 1989’da Ebrû icazetini aldı. Bu sahada da ulusal ve uluslararası çok sayıda sanatçı yetiştirdi.

Halen İstanbul’da ikamet eden bu hat ve Ebrû sanatlarının hizmetkârı, Mustafa Rakım, Hamid Aytaç, Ahmet Sami ve Elif Ebrû yumurcaklarının babasıdır.

Aldığı İcazetler

Hat
İcazet aldığı hocası: Hamid Aytaç (1359 / 1980)
Ebru
İcazet aldığı hocası: Mustafa Düzgünman (1368 / 1989)