Necmeddin Okyay
Doğum Tarihi:1300/1883
Vefat Tarihi:1395/1976
Özgeçmişi

Necmeddin Okyay 1883 senesi Ocak ayında, Üsküdar'da doğmuştur. Babası imam ve başkâtip olan Mehmed Abdünnebî Efendi'dir. Hafızlığa ilk okul yıllarında Kasapzâde Mehmed Efendi ile başlamış, hocasının vefatı üzerine Hâfız Şükrü Efendi'den hıfzını tamamlamıştır.

Şevki Efendi'nin talebesi Hasan Talat Bey'den rik'a, divanî ve celî divanî yazılarını, Sâmi Efendi'den ta'lik, Ârif Efendi'den sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek icâzet almıştır. Hattatlığın yanı sıra mürekkepçilik, mücellitlik, gülcülük, okçuluk, aharcılık gibi pek çok alanda kabiliyet göstermiş, Özbekler Şeyhi İbrahim Edhem Efendi'den de ebruculuğu öğrenmiştir. Ebru üstadı gibi o da hünerleri sebebiyle "hezarfen" lakabı ile anılmıştır.

Edhem Efendi'nin ebru teknesindeki renklere hayran olan Necmeddin Okyay, arkadaşı Abdülkadir Efendi ile derslere başlamıştır. Sabırla devam ettiği derslere Ramazan ayında camideki vazifesinden dolayı ara vermek zorunda kalmış, sonrasında hocasının vefatı ile ilk defa evinde ebru teknesini açmıştır. Suyun ve boyaların kıvamını bulana kadar çok uğraşmış, neticede kıvamı tutturmuştur. Bu sebeple ebru hazırlanışını yeni nesillere aktarmada büyük emeği bulunmaktadır.

Mayıs 1916'da Medresetü’l Hattatin’de ve Güzel sanatlar Akademisi’nde ebru muallimliği yapmaya başlamıştır. Okulda bir zat Hoca Efendi'nin yanına gelerek çiçekli ebrular yapmasını istemiştir. Necmeddin Efendi öncelikle eskilerin bunu tecrübe ettiğini ama yaptıklarının pek çiçeğe benzemediğini söylese de sonra ikna olmuş, çiçek şekillerini çıkartmak için uğraşmaya başlamıştır. İlk olarak lalenin şeklini çıkartınca, o mevsimin çiçeklerinden sümbül, karanfil, gelincik ne varsa alıp çalışmaya başlamıştır. Böylece çiçekli ebruların üstadı olmuştur.

Ocak 1976 Pazartesi günü vefat eden Hafız Necmeddin Okyay, Karacaahmed’de oğlu ve eşinin yanına sırlanmıştır.

  

Aldığı İcazetler

Hat
İcazet aldığı hocası: Sami Efendi
Ebru
İcazet aldığı hocası: İbrahim Edhem Efendi