Mustafa Düzgünman
Doğum Tarihi:1338/1920
Vefat Tarihi:1411/1990
Özgeçmişi

Mustafa Düzgünman 1920 yılının Şubat ayında, Üsküdar Sultantepe'de doğmuştur. Babası Abdülbâki Efendi ve Aziz Mahmud Hüdâyî Camilerinin imam-hatipliğini yapmış olan Sami Efendi’dir.

İlkokulu tamamladıktan sonra, babasının Üsküdar Çarşısı'nda bulunan aktar dükkanında çalışmaya başlamıştır. Zamanla, merakı doğrultusunda kendi kendine ciltçilikle uğraşmış, Mustafa Düzgünman'ın bu kabiliyeti annesinin dayısı olan Necmeddin Okyay'ın dikkatinden kaçmamış ve yeğenini 1938 yılında, kendisinin da hocalık yaptığı Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk Tezyinî sanatları bölümüne kaydettirmiştir. Böylece okuldaki diğer kıymetli hocalardan da istifade eden Mustafa Düzgünman, tarz-ı kadim cilt ve ebru sanatkarı olarak sanat hayatına girmiştir.

1940 yılında başlayan ve elli yıl süren ebruculuk hayatı ile Klasik Türk Ebru sanatının günümüze titizlikle ulaşmasında büyük emeği bulunmaktadır.Ebru sanatında geleneğe bağlı bir yol izlemiştir. Hocası Necmeddin Okyay'ın çiçekli ebru çeşitlerini geliştirmiş ve papatyayı eklemiştir. 1967 yılından itibaren çeşitli sergiler açmış ve bazı sergilere katılmıştır.

Mustafa Düzgünman, tezyinî sanatların yanında Çarşamba Tekkesi Şeyhi Hayrullah Tâcüddin Efendi'den ve Hafız Muhiddin Tanık'tan dinî musikiyi de meşk etmiştir. Değişik makamlarda bestelediği yirmi kadar ilahisi arkadaşı Neyzen Niyazi Sayın tarafından notaya alınarak tespit edilmiştir. Ayrıca şiirler yazan Mustafa Düzgünman, tasavvufi tarzda yazdığı "ebruname" adlı şiirinde ebru sanatını anlatmaktadır.

Kıymetli tesbihler, yazı levhaları, kendi ebruları, şemse tarzında yaptığı ciltler, kutu ve çerçevelerden oluşan koleksiyonu halen ailesinde bulunmaktadır. 1990 yılının Eylül ayında vefat eden Mustafa Düzgünman Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Aldığı İcazetler

Ebru
İcazet aldığı hocası: Necmeddin Okyay