Müzehhibler

Muhammed Bin İlyas

Hayatı hakkında bilgimiz olmayan sanatçının tezhiplediği bir  Kur'an-ı Kerim Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Yapmış olduğu tezhipten, klasiğin yanı sıra natüralist çiçeklere de yer vermesi ile yenilik arayan bir sanatçı olduğu düşünülmektedir.

Abdülminas Ali

16. yüzyıl ortasına ait Şehzade Mehmet için hazırlanmış bir eserde adı geçen Abdülminas Ali’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan ve tezhip, kâğıt, lâke cilt gibi çeşitli bezeme unsurlarının yer aldığı bir eserin hazırlanmasında rolü büyüktür.

Kara Memi

16. yüzyılın en önemli isimlerindendir. Döneminde saray nakkaşhanesinde sernakkaştır. Natüralist üslûbun doğmasında ve yerleşmesinde önemli rolü vardır. Asıl adı Kara Mehmet Çelebi olan Kara Memi’nin Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırladığı imzalı tek eseri Muhibbi Divanı’dır.

Abdullah Buharî

Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olunmayan, daha çok minyatür ustası olarak tanınan bu sanatçının çiçek ressamlığında da çok güçlü olduğu birkaç imzalı eserinde görülmektedir. Geleneksel minyatür üslûbundan Batı resmine geçiş döneminde yetişen sanatçılar arasında en tanınmış olanıdır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan eserleri, devrinin kadın ve erkek tiplerini ve kıyafetlerini yansıtır. Bunun yanında gül, lâle gibi çiçek resimleri de yapmıştır. Desenlerinde özellikle figürlerin yüzlerinin işlenişinde, Batı etkisiyle onlara boyut kazandırmaya çalıştığı görülür.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan bir kitabın lâke tekniğindeki cilt kapağının şemselerine yaptığı iki manzara resmi, Batı etkisindeki Türk resminde üçüncü boyutun verilmeye çalışıldığı "gerçekçi" tarzda yapılmış, bilinen en erken tarihli manzara kompozisyonlarıdır.

Ali Üsküdarî

18. yüzyılda çiçek ressamlığı alanında en büyük ustalardan biridir. Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmez. Sanatçı, 16. yüzyılın ilk yarısında saray nakkaşhanesinde çalışmış olan ressam Şah Kulu'nun Osmanlı süsleme sanatına kazandırdığı motifleri severek ve titizlikle işlemiştir. Natüralist üslûbuyla sanatımıza ilk defa çeşitli çiçekler getirmiş olan Ali Üsküdarî, doğa gözlemindeki gücü ve fırçasının ustalığı ile dönemin önemli isimleri arasında yer alır.

Topkapı Sarayı Arşivi'nde muhafaza edilen Ehl-i Hiref defterlerinde bulunan masraf kayıtlarına bakılırsa sanatçının saray için çalıştığı anlaşılmaktadır. Eserleri Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile yurt içinde ve dışında çeşitli koleksiyonlarda korunmaktadır.

Çakerî

Sanatkârın hayatı hakkında pek bilgi yoktur. 18. yüzyılın başında yaşadığı düşünülmekte olan Çakerî, ressam ve lâke ustası olarak bilinir.

Şeyhî

18.yüzyıla ait birkaç murakkada imzasına rastlanan sanatçının hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Hazergradlızâde Ahmed Ataullah

1831 tarihli Kur’an bezemesinden tanıdığımız bu sanatçının başkaca bir eseri bilinmemektedir. Rokoko üslûbunun başarılı ustalarındandır.

Seyyid Mehmed

Bu sanatçı Rokoko tarzında çalışmış başarılı ustalardandır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde eserlerine rastlanır.

Hüseyin Hüsnü

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde tezhip ve buket süslemelerini yaptığı eserler mevcuttur. Daha çok çiçek ressamı olarak bilinen sanatkâr Rokoko tarzındaki çalışmalarıyla da dikkat çeker.

Hacı Baba

Hayatı hakkında bilgi sahibi olmadığımız sanatçının Topkapı Sarayı’nda bulunan Delailü’l-Hayrat’ın son sayfasındaki sümbül minyatürünün altında imzası görülür.

Hafız Basri Baba

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan 1856 yılına ait Kuran’ın rokoko tezhipli sayfasında imzası yer alır. Sanatçının hayatı hakkında başka hiçbir bilgi kaynağı yoktur.