Kitap Bibliyografyası

MİNYATÜR KİTAP KAYNAKÇASI

AHMET, Refik Âlimler ve Sanatkârlar, 1980, Ankara.

AKSEL, Malik Dinî Resimlere Doğru, Anadolu Halk Resimleri, 1960, İstanbul.

AKSEL, Malik Türklerde Dinî Resimler, 1967, İstanbul.

ALİ, Gelibolulu Menâkıb-ı Hünerverân, 1926, İstanbul

ALSAÇ, Birsen- ALŞAÇ, Üstün Türk Resim ve Yontu Sanatı, İletişim Yayınları, 1993, İstanbul

ANAFARTA, Nigar Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları,1969, İstanbul.

ANAFARTA, Nigar Topkapı Sarayı Padişah Portreleri, Doğan Kardeş Yayınları, 1966, İstanbul.

AND, Metin 16. Yüzyılda İstanbul-Kent-Saray-Günlük Yaşam, 1993, İstanbul.

AND, Metin 40 Gün 40 Gece. Osmanlı Düğünleri-Şenlikleri-Geçit Alayları, Toprak Bank Yayınları, 2000, İstanbul.

AND, Metin Minyatürlerle Osmanlı -İslâm Mitologyası, 1968, İstanbul.

AND, Metin Minyatürlerle Osmanlı Mitologyası, Akbank Yayınları, 1998, İstanbul.

AND, Metin Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,1982, Ankara.

AND, Metin Osmanlı Tasvir Sanatları I, Minyatür, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,2002, İstanbul.

AND, Metin Türklerde Dekor Sanatı ve Dramatik Savaş Gösterileri, Türkiye’miz, (7Haziran), 1972.

APAK, M. - GÜNDÜZ, F. - ERAY, F. Osmanlı Dönemi Kadın Giyimleri, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1997.

ARIK, Remzi Oğuz Türk Sanatı, Dergâh Yayınları, I. Baskı, 1975, İstanbul.

ARIK, Rüçhan Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Türkiye İş Bankası KültürYayınları No:168, 1976, Ankara.

ARSEVEN, Celal Esad Antalya’daki Selçuklu Bezeme Sanatlarında Merkez Sarayı Sitili, AntalyaValiliği Yayınları, 1989, İstanbul.

ARSEVEN, Celal Esad Türk Sanatı, 1970, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay Türk Minyatür Sanatı Bibliyografyası, 1972, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay Türk sanatı el kitabı:İslâm öncesi sanat, mimarî, halı, kumaş, çini, Remzi Kitapevi, 1993, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay Türk Sanatı, Doğan Kardeş Yayınları, 1961, İstanbul.

ATABEK, Ömer Faruk Minyatür, Günümüz Sanatçılarından Türk-İslâm Sanatı Örnekleri, Türk Diyanet Vakfı Yayınları, S:3, 1997, Ankara.

ATABEK, Ömer FarukTürk-İslâm Süsleme Sanatları: Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000, Ankara.

ATASOY, Nurhan 1582 Surnama-i Hümayin Düğün Kitabı, Koçbank Yayınları, 1997, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Hasbahçe –Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, K Kitaplığı, 2002, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Otağ-ı Hümayun Osmanlı Çadırları, K. Kitaplığı, 2000, İstanbul.

ATIL, Esin Levnî ve Surnâmesi: Bir Osmanlı Şenliğinin Öyküsü, Koç Bank Yayınları,1985, İstanbul.

AYVAZOĞLU, Beşir Aşk Estetiği, Ötüken Yayınları, 1992, İstanbul.

AYVERDİ, Ekrem Hakkı On Sekizinci Asırda Lâle, 1976, İstanbul.

BAĞCI, Serpil - ÇAĞMAN, F. - RENDA, G. - TANINDI, Z. Osmanlı Resim Sanatı, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları, 2006, İstanbul.

BAĞCI, Serpil Osmanlı Dünyasında Efsanevi Yönetici İmgesi Olarak Büyük İskender veOsmanlı İskendernâmesi, Humana-Bozkurt Güvenç'e Armağan, 1994,Ankara.

BAYKARA, N. Topkapı Sarayı Müzesinde İstanbul Manzaralı Yıldız Porselenleri, Sanat Dünyamız, S:15, 1979, İstanbul.

BAYTOP; Turhan İstanbul Lâlesi, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992, Ankara.

BİNARK, İsmet Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Kazan Türkleri Kültür ve YardımlaşmaYayınları, Ayyıldız Matbaası, 1975, Ankara.

BOSTAN, İdris Kürekli ve Yelkenli Osmanlı Gemileri, Bilge Yayınları, 2005, İstanbul.

BÜYÜKİŞLEYEN, Zahid Sanat Eserlerini İnceleme, Yay-Kur, 1977, Ankara.

CANTAY, Gönül Zileli Emin Usta'nın Bilinmeyen İki Eseri, Bedrettin Cömert'e Armağan,1980, Ankara.

ÇAĞMAN, Filiz – TANINDI, Zeren Osmanlı Safevi İlişkilerinde Resimli El Yazmalarına Bakış, Oktay AslanapaArmağanı, s:37-62, Bağlam Yayıncılık, 1966, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz - TANINDI, Zeren-RIZA, Ali Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri, Güzel Sanatlar Matbaası, 1979,İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz-AKALAY, Zeren Topkapı Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri, 1976, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Minyatür Sanatından Örnekler, 1966, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Osmanlı Sanatı, Anadolu Medeniyetleri III, Selçuklu-Osmanlı Dönemleri,1973, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz -TANINDI, Zeren Padişah Portreleri, 1984, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Tarihî Gelişimi İçinde Osmanlı Saray Minyatürleri, Geleneksel TürkSanatları, (Yay.Haz:M.Özel), 1993, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Türk Minyatür Sanatının İslâm Sanatındaki Yeri, Yapı Kredi Yayınları,1982, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler, Yorum Sanat Yayınları, 2004,İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız Osmanlı Kitap Sanatında Naruralist Üslûpta Çiçekler, 1986, İstanbul.

DİEZ, Ernest Türk sanatı, (Çeviren: Oktay Aslanapa), 1945, İstanbul.

ELDEM, Halil Edhem Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu, 1970, İstanbul.

ELDEM, Halil Edhem İstanbul’da Ölüm: Osmanlı – İslâm Kültüründe Ölüm ve Ritüelleri, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları, 2005, İstanbul.

ERDOK, Zeynep Neşe Figüratif Resimde Bakış Diyalektiği ve Bakış–Espas İlişkisi, Devlet GüzelSanatlar Akademisi Yayınları, 1977, İstanbul.

ERKE, A.Ü. – GÖKSOY, H.A. Minyatürlerde Gemiler, 1997, Ankara.

ERSOY, Sevgi Akbulut Osmanlı Minyatür Tekniği, İnkansa Matbaacılık, 2006, Ankara.

ERTUĞ, Zeynep Tarım XVI. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Cülus ve Cenaze Törenleri, KültürBakanlığı Yayınları,1999, Ankara.

ERUZ, Fulya A. Osmanlı Sanatının Gizli Tualleri: İşlemeler ve Tarihî Gelişim ÇizgisindekiYerleri, Aslanapa Armağanı, 1995, İstanbul.

GABRIELE, Mandelİslâm Sanatını Tanıyalım, (çev: Solmaz Turunç ), İnkılâp ve Akabe Kitapevi, 1982, İstanbul.

GERMANER, Semra 18.Yüzyıl Avrupa Resmi, Kabalcı Yayınevi, 1996, İstanbul.

GÜLERSOY, Çelik Lale ve İstanbul, 1980, İstanbul.

GÜLERYÜZ, Ahmed Kadırgadan Kalyona Osmanlı’da Yelken: Mikyas-ı Sefain, Denizler Kitapevi, 2004, İstanbul.

HAYDAROĞLU, Mine Ben Mehmed Siyah Kalem İnsanlar ve Cinlerin Ustası, Yapı Kredi Yayınları, 2004, İstanbul.

İNAL, Güner Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Atatürk Kültür ve Tarih Kurumu Yayınları, 1995, Ankara.

İNAL, Güner Uzak Doğu’da Resim ve İslâm’da Minyatür, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1979, İstanbul.

İPŞİROĞLU, M. Şevket - EYÜPOĞLU, S. Fatih Albümünde Bir Bakış, 1955, İstanbul.

İPŞİROĞLU, M. Şevket Bozkır Rüzgârı/Siyah Kalem, Yapı Kredi Yayınları, 2004, İstanbul.

İPŞİROĞLU, M. Şevket İslâm’da Resim Yasağı ve Sonuçları, İş Bankası Kültür Yayınları, 1973, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Levnî- Nakış Şiir Renk, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999, İstanbul.

KARAHAN, Abdülkadir-YAZICI, Tahsin -MİLANİ, Ali Şehnâme Yazmalarından Seçme Minyatürler, Türkiye İş BankasıYayınları,1971, İstanbul.

KARAMAĞRALI, Beyhan Muhammed Siyah Kalem’e Atfedilen Minyatürler, Kültür ve TurizmBakanlığı Yayınları, 1984, Ankara.

KARATAY, Fehmi Ethem Topkapı Sarayı Müzesi Arapça Yazmalar Kataloğu C. III, 1961, İstanbul.

KARATAY, Fehmi Ethem Topkapı Sarayı Müzesi Farsça Yazmalar Kataloğu, 1961, İstanbul.

KARATAY, Fehmi Ethem Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Kataloğu C. I, II, 1961, İstanbul.

KESKİNER, Cahide Minyatür Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2004.

KESKİNER, Cahide Minyatür Sanatında Doğa ve Çizim Teknikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004, Ankara.

KIYAFETÜ’L Kıyafetü’l İnsaniye fi Şemailli’l Osmaniye, 1987, İstanbul.

KONYALI, İbrahim Hakkı Topkapı Sarayında Deri Üzerine Yapılmış Eski Haritalar, 1936, İstanbul.

KUBAN, Doğan Türk-İslâm Sanatı Üzerine Denemeler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1995,İstanbul.

KURFEYZ, Nilüfer Emek, Sabır ve Sevgi: Tezhip, TATAV, 2003, İstanbul.

KURTOĞLU, F. Ali Macar Reis Atlas ve İsahnâmesi, 1935, İstanbul.

KÜHNEL, Ernest Doğu İslâm Memleketinde Minyatür, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1952,Ankara.

KÜTÜKOĞLU, Bekir Şehnâmeci Lokman, Prof.Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, 1991, İstanbul.

MAHiR, Banu Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınları, 2005, İstanbul.

MERİÇ, Rıfkı Melul Türk Nakış Sanatı Tarihî Araştırmaları I, Vesikalar, Ankara ÜniversitesiYayınları, 1953, Ankara.

MERİÇ, Rıfkı Melul Türk Tezyini Sanatları ve Son Üstatların Altısı, Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, 1973, İstanbul.

MİNYATÜRLERLE Minyatürlerle ve Gravürlerle Osmanlı İmparatorluğu, The Ottoman Empire In Miniatures and Engravings Tarihî Araştırmalar Vakfı, 1998, İstanbul.

MÜLAYİM, Selçuk Değişimin Tanıkları, Kaknüs Yayınları, 1999, İstanbul.

NASUH, ÜS-SİLAHİ (Matrakçı) Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, 1976, Ankara.

NEFESZADE, Seyyid İbrahim Gülzar-ı Savab, 1939, İstanbul.

OCAK, Ahmet Yaşar Kültür Tarihi Olarak Menakıbnâmeler, 1992, Ankara.

ÖGEL, Bahaddin Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1978, Ankara.

ÖNDER, Mehmet Şaheserler Konuştukça, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1996, Ankara.

ÖZ, Tahsin Topkapı Sarayında Fatih Sultan Mehmet II’ ye Ait Eserler, 1953, Ankara.

ÖZDAMAR, Ali Alay'ı Hümayun, Kitap Yayınevi, 2007.

ÖZEL, Mehmet Geleneksel Türk Sanatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

PİRİ REİS Kitab-ı Bahriye,C: I-II, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988, Ankara.

RENDA, Günsel Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı: 1700-1850, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1977, Ankara.

RENDA, Günsel Osmanlı Minyatür Sanatı, Promete Kültür Dizisi, 2001, İstanbul.

RENDA, Günsel Osmanlı Padişah Portreleri Bir 19.Yüzyıl Albümü, 1992.

RENDA, Günsel Padişah Portreleri, Mevlana Müzesi Albümü, 1999, Konya.

SEYYİD, Lokman Çelebi Kıyafetü’l İnsaniye Fî Şemaili’l - Osmaniyye, Güzel Sanatlar Matbaası, 1987, İstanbul.

SİNAN,Çavuş Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İsto(n)i Belgrad Süleymannâme, 1987,İstanbul.

STRZYGOWSKI, Josef - GLÜCK, Hanry Eski Türk Sanatı ve Avrupa’ya Etkisi, (Çev:A.Cemal Köprülü),Türkiye İşBankası Kültür Yayınları, İstanbul.

ŞEKERCİ, O. İslâm’da Resim ve Heykel’in Yeri, Çanakkale Seramik Fabrikaları Yayınları,1974, İstanbul.

TANINDI, Zeren Siyer-i Nebi- İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984, İstanbul.

TANINDI, Zeren Türk Minyatür Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1996, Ankara.

TANSUĞ, Sezer Şenliknâme Düzeni, Yapı Kredi Yayınları, 1993, İstanbul.

TANSUĞ, Sezer Şenliknâme Düzeni-Türk Minyatüründe Gerçekçi Duyuş ve Gelişme, DeYayınları Deneme Dizisi 2, 1961, İstanbul.

TOPKAPI Topkapı Sarayı Müzesi, Sanat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, S:7,1982, İstanbul.

TOPKAPI Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Şehnâme Yamalarından Seçme Minyatürler, (Haz:Abdülkadir Karahan- Tahsin Yazıcı- Ali Milani), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1971, İstanbul.

TURANİ, Adnan Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı, Türkiye İş Bankası Yayınları,1977, Ankara.

ULUÇAY, M. Çağatay Padişahların Kadınları ve Kızları, 1980, Ankara.

URAN, Hilmi III. Mehmet'in Sünnet Düğünü, 1942, İstanbul.

UZEL, İlter Şerafeddin Sabuncuoğlu Cerrahiyetü'l Haniyye, I-II, (İkinci Cilt Tıpkı Baskı), Türk Tarih Kurumu Yayınları,1992, Ankara.

UZLUK, Şehabettin Mevlâna'nın Resimleri, 1953, Konya.

UZLUK, Şehabettin Mevlâna'nın Ressamları, 1945, Konya.

UZLUK, Şehabettin Mevlevilikte Resim,Resimde Mevleviler, 1957, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Fatih Devri Nakışhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları, Kemal Matbaası,1958, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Fatih Devrinde Osmanlı Türk Sanatı, Vatan, 1953.

ÜNVER, A. Süheyl Fatih Sultan Mehmet’in Hususi Kütüphanesinde Bilhassa Kendisi İçin Yazdırılmış İbn-i Sina’nın Eserleri Hakkında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Fatih Sultan Mehmet ve Babası ile Oğlu Resimlerini Yapan Ressam Levnîve Bibliyografyası, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resimlerimiz, 1987, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl İlim ve sanat bakımında Fatih devri albümü I, T.C. İstanbul Üniversitesi TıbTarihi Enstitüsü, 1945, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmet, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl İstanbul’un Fethinden Sonra İlim ve Sanat, 1946, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Kitabül Cerrahiye-i İlhaniye, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi EnstitüsüYayınları, 1939, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Minyatür Dirilen İnce Bir Sanatımız, Cumhuriyet Matbaası, 1941, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Ressam Levnî- Hayatı ve Eserleri, 1949, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Ressam Nakşî: Hayatı ve Eserleri, Kemal Matbaası, 1949, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Ressam Nigârî: Hayatı ve Eserleri, Milli Eğitim Basımevi, 1946, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Selçuklularda ve Osmanlılarda Resim, Tezhip ve Minyatür, Türk Tarihi AnaHatları Müsveddeleri II, S:17, 1934, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Sevakıb-ı Menakıb; Mevlanadan Hatıralar, Organon İlaçları Yayını,Kâğıt veBasım İşleri Matbaası, 1973, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Süsleme Sanatı Bakımından Topkapı Sarayı Müzesi, Güzel Sanatlar, S: 6,1949.

ÜNVER, A. Süheyl Türk El Sanatları,Yapı Kredi Bankası Kültür Yayınları, 1969, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türklerde Resim, Tezhip ve Minyatür Tarihi (Orta Asya Kısmı), Akşam Basımevi, 1934, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Ustası ve Çirağiyla Hezar Gradlızâde Ahmet Ataulah Hayatları ve Eserleri,1955, İstanbul.

YETKİN, Suut Kemal İslâm Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınevi, 1984, İstanbul.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Matrakçı Nasuh, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, S:XLIII, 1963, Ankara.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Nasühü's - Silahi (Matrakçı) Beyân-ı Menazil-i Sefer-İrakeyn-i SultanSüleyman Han, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1976, Ankara.

ZÜBER, Hüsnü Türk Süsleme Sanatı, 1972, Ankara.