Kitap Bibliyografyası

ARSEVEN, Celal Esat Türk Sanatı, 1970, Cem Yayınevi.

ARSLANAPA, Oktay Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, 1993, İstanbul.

BABAOĞLU, Alparslan Ebru İstanbul, İBB Kültür AŞ Yayınları.

BAŞAR, Fuat / TİRYAKİ Yavuz Türk Ebru Sanatı, Gözen Yayınları, 2006 İstanbul.

BİNARK, İsmet Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Ayyıldız Matbaası, 1975, Ankara.

BÜYÜKİŞLEYEN, M.Zahid Sanat Eserlerini İnceleme, Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları, 1977,Ankara.

ÇINAR Kapak Ebrusu Mustafa Düzgünman, Çınar Mecuası, No:1, (Temmuz), 1977.

ÇOKTAN, Ahmet Türk Ebru Sanatı, Emekçin Matbaası, 1992, İstanbul.

ÇÖTELİOĞLU,Aysel Topkapı Sarayı Müzesi Resim Koleksiyonu ve Padişah Portreleri, 2012, İstanbul.

DERE, Ömer Faruk Ebru Sanatı, İsmek.

DERMAN, M.Uğur Türk Sanatında Ebru, Akbank Kültür Yayınları Türk Süsleme Serisi:5, 1977,İstanbul.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Ebru, Yapı Kredi Bankası Yayınları, 1968, İstanbul.

ELHAN, Salih Türk Ebru Sanatı (Tarihçesi – Yapım Teknikleri-Ebrucular), Murat Kitapve Basın Yayın, 1998, Ankara.

ELHAN, Salih Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, 2004, Ankara.

ERCAN, Yavuz Osmanlı Devletinde Kültür, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Kitabı,1986, Ankara.

ERİŞ, Muin Nursen Mustafa Esat Düzgünman Ve Ebru, İBB Kültür AŞ Yayınları, Şubat 2007.

GÖKTAŞ, Uğur Ebru Terimleri Sözlüğü, Anadolu Sanat Yayınları, 1987, İstanbul.

HEPGÜL, Nusret Ebru İçin Müsvedde Halinde Bibliyografya, (Kızıltoprak), 1995, İstanbul.

HEPGÜL, Nusret Ebru Seven Yabancılara İstanbul Kılavuzu, 1997, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Levni (Nakış, Şiir, Renk),1999, İstanbul.

KÂĞITÇI, M.Ali Kâğıtçılık Tarihçesi, Kader Basımevi, 1936, İstanbul.

KINAY, Cahit Sanat Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993, Ankara.

KOLEKTİF, Ebru Tekneden Çıkıyor,  2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti.

KOLEKTİF, Ebru, 2010, Damla Yayınevi.

KUBAN, Doğan Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, 1988, İstanbul.

KUŞOĞLU, Zeki Dünkü Sanatımız ve Kültürümüz, Ötüken Yayınları, 1944, İstanbul.

OVALIOĞLU, İlhan Osmanlı Belgelerinde Ebru ve Etiket Arşivin Rengi, İş Bankası Kültür Yayınları.

ÖZÇİMİ, Sadreddin Ebru Sanatında Osmanlı Sultanları, 2013, TMB İstanbul.

ÖZÇİMİ, Sadreddin Ebru, 2010, İstanbul.

ÖZÇİMİ, Sadreddin Levni'den Ebru'ya, 2011, Konya.

ÖZEMRE, A. Y. Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı, 1997, İstanbul.

ÖZEN, Mine Esiner Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü, İstanbul Üniversitesi Fen FakültesiYayınları, 1985, İstanbul.

Padişah Portresi, Tesâvir-i Âl-i Osman, 2000, İstanbul.

SAVAŞ, T. Ebru Sanatı, 1980, İstanbul.

SÖNMEZ, Gülseren Gelenekselden Günümüze Ebru, İnkılâp Yayınları, 2007

TAMER, Şinasi Alaca Kâğıt Ebru, Ülkü Basımevi, sf.111-117, 1947.

TURANİ, Adnan Sanat Terimleri Sözlüğü, Ankara Toplum Yayınevi, 1975, Ankara.

TÜRKMENOĞLU, Turan M. Sudaki Nakış Ebru, Milenyum Yayınları, 1999, İstanbul.

UMUR, Suha Osmanlı Padişahları Tuğraları, 2011, İstanbul.

ÜNVER, A.Süheyl Anadolu Selçukluları Kitap Süsleri ve Resimleri, Türk Tarih KurumuBasımevi, 1972-1973, Ankara.