Makale Bibliyografyası

AÇIKGÖZOĞLU, Ahmed Sacid Akkase Ebru, İSMEK El Sanatları Dergisi, S.11, sf.42-49, 2011, İstanbul.

AKAY, Hasan Ebru'nun Yüzü- Suyu, Dergâh Dergisi, C.6, S.69, sf.18-22, 1995, İstanbul.

AKSU, Hatice Osmanlı Sonrası Türk El Sanatları Dirilişi, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı:1, sf.51-55, 2004, İstanbul.

AMELİ Ameli Ebru, Ali Emir Kütüphanesi No:809 (tarih kısmı), Kağıt KoyarakFazlalık Alınması Tekniğini bildirir.

ANTİKA Ebru Sanatı, Antika Mecmuası, , Sayı:14, sf.40-46, (Mayıs), 1986, İstanbul.

ANTİKA Bir Ebru Sayısı, Antika Mecmuası, S:36, (Nisan), 1988, İstanbul.

ANTİKA Ebru Sempozyumu, Antika Mecmuası, Sayı:14, sf. 47-49, (Mayıs), 1986, İstanbul.

ARIKAN, Füsun Büyük Usta Niyazi Sayın, Cumhuriyet Dergisi, Sayı:337, sf.18-19, (Ekim), 1992.

ARITAN, Ahmet Türk Ebru Sanatı ve Bugünkü Durumu, Selçuk Üniversitesi Sosyal BilimlerDergisi, Sayı:8, sf.412-441, 1999, Konya.

ARITAN, Ahmet Saim Türk Ebru Sanatı, Türkler Ansiklopedisi, C.12, sf.328-340, Yeni TürkiyeYayınları, 2002, Ankara.

ARSEVEN, C. Esat Ebru, Sanat Ansiklopedisi, C.1, sf.502-503, İstanbul Maarif Matbaası, 1975,İstanbul.

ARSEVEN, C. Esat Ebru, Türk Sanatı Tarihi, 1955-1959, İstanbul.

ATAN, Bağdagül Ebru Sanatı, Art & Life, Sayı:3, (Kasım), sf.12-19, 204, İstanbul.

AY, Mehmet Ebru ve Kimya, Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı:316, sf.54-59, 1994, Ankara.

AYVAZOĞLU, Beşir Ebrunun Dilini Bilmek, Not Defteri, İstanbul.

AYVAZOĞLU, Beşir Yirmi Yıl Önce Sönen Bir Kuyruklu Yıldız: Necmeddin Okyay, YakınPlan, 1996, İstanbul.

BABAOĞLU, T. A. Ebru Derslerinden, M. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, 13-Mart-1998, İstanbul.

BALCI, Zeynep Sultan Portrelerine Ebruli Yorumlar, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı:1, sf.100-101, 2004, İstanbul.

BARIŞTA, H.Örcün Geçmişten Günümüze Türk El Sanatları, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı:7, sf.106-113, İstanbul.

BAŞAR, M. Fuat. Ebru Ustası Mustafa Düzgünman ile Sohbet: Su Üstünde Hüner Satmak,Altınoluk, Sayı:34, sf.33-34, 1988, İstanbul.

BELKO, Ümit Ebrucuları Tanıyalım, Türk El Sanatları, Sayı:2, sf.19-20, (Haziran), 1996.

BERK, Süleyman Gelenek ve Gelecek, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı:2, sf.78-95, 2006, İstanbul.

BİNGÜL, Nurettin R. Eski Eserler Ansiklopedisi, sf.237-238,265,268, Çituri Basımevi, 1939,İstanbul.

BİNGÜL, Nurettin R. Eski Eserler Ansiklopedisi, Tercüman 1001 Temel Eser No:94, (2.Basım),İstanbul.

BİROL, İnci Ayan Ebru, Yeşilay Dergisi, Sayı:19, No:424, s.3, (Mart), 1969.

BOYDAŞ, Nihat Sanat Olarak Ebru, Bilim ve Teknik Dergisi, (Mart), 1994.

BOZGEYİK, Burhan Ebru Ustası Mustafa Düzgünman, Koprin, Sayı:18, sf.11-13, (Eylül), 1978.

CANSEVER, Meltem Ebruya Penceremden Bakıyorum, Art Dekor Dergisi, Sayı:44, sf.168-169,(Kasım), 1998, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Ebru Sanatı, Art Dekor Dergisi, Sayı:44, sf.150-156, (Kasım), 1996, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Geleneksel Ebrunu Çağdaş Ustası Alparslan Babaoğlu: Son Sözü Tekne Söyler,Art Dekor Dergisi, Sayı:44, (Kasım), sf.160-164, 1996, İstanbul.

ÇELEBİLİK, G. Yaşayan Ebru Sanatkârlarından M. Fuad Başar, Basılmamış Yüksek LisansSemineri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, Konya.

ÇİFTÇİ, Köksal]Ebru İçin, Argos Dergisi, sf.78-87, (Mart), 1992, İstanbul.

ÇOKTAN, Ahmet Tokyo‘da Bir Türk Ebrucu, Antik Dekor Dergisi, Sayı:21, sf.128, 1994, İstanbul.

DAĞLI, Şemsettin Ziya Geleneksel Türk Ebru Sanatı Felsefesi ve Soyut Sanatla İlintisi, Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu, (07-15 Nisan 2000), Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, sf.451-456, 2000, Isparta.

DERE, Ömer Faruk Allah'tan Güzel Kim Boyayabilir, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı:11, sf.150-149, 2011, İstanbul.

DERE, Ömer Faruk Hakikat Perdesi Dalgalanınca, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı::16, sf.104-109, 2013, İstanbul.

DERE, Ömer Faruk Hattı Pervaz Eden Ebrular, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı:9, sf.134-139, 2010, İstanbul.

DERE, Ömer Faruk Saklı Cennetten Bir Demet, İSMEK El Sanatları Dergisi, Sayı:15, s.148-151, 2013, İstanbul.

DERMAN, M.Uğur Ebru Maddesi, İslam Ansiklopedisi, C.10, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,sf.80-82, 1994, Ankara.

DERMAN, M.Uğur Necmeddin Okyay, Türk Ansiklopedisi, 25, sf.409-410, 1946.

DERMAN, M.Uğur Mustafa Düzgünman (1920-1990), Türkiye Diyanet Vakfı İslamAnsiklopedisi, C.10, sf.62-63, 1994.

DERMAN, M.Uğur Ebru, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.10, sf.80-82, 1994.

DERMAN, M.Uğur Hezarfen Edhem Efendi (1829-1904), Türkiye Diyanet Vakfı İslamAnsiklopedisi, C.10, sf.416-417, 1994.

DERMAN, M.Uğur Osmanlı'nın Renk Cünbüşü-Ebruculuk, Osmanlı Ansiklopedisi, C.11, YeniTürkiye Yayınları, sf.189-192, 1999, İstanbul.

DERMAN, M.Uğur Ebru Ustası Mustafa Düzgünman, Köprü, 18, sf.11-14, 1978.

DERMAN, M.Uğur Ebru‘nun Ustası Mustafa Düzgünman, Antika Dergisi, C.3, Sayı:36, sf.6-8,(Nisan), 1988.

DERMAN, M.Uğur Ebru‘nun Yapılışı ve Çeşitleri, Bilim ve Teknik Dergisi,S:316, sf.56, 1994,Ankara.

DERMAN, M.Uğur Mustafa Düzgünman, Doğuş, 19, sf.12-13, 1985.

DERMAN, M.Uğur Türk Ebruculuğunu Dirilten Adam, Hayat, Sayı:47, sf.20-21, 1972, İstanbul.

DERMAN, M.Uğur Türk Ebruculuk Tarihi, Kubbealtı Akademik Semineri YayınlanmamışBildiriler, (26- Kasım-1974), 1974, İstanbul.

DERMAN, M.Uğur Türk Ebruculuk Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınlanmamış Bildiriler, (17-Mayıs-1974) 1974, Ankara.

DESTEK Destek Sanat Galerisi, Günümüz Ustalarından Uygulamalarla GelenekselTürk Süsleme Sanatları Sergisi, (7-Ekim-9 Kasım), 1985, (MustafaDüzgünman'a Ait 12 Adet Ebru.)

DEVELİLİOĞLU, Ferit Ebru, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, sf.236, 1970, Ankara.

DEVELİLİOĞLU, Ferit Ebru, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, sf.237, 1970, Ankara.

DÜRÜST, Kamil Ebru Sanatı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, C.50,S:329,sf.2-4, (Kasım-Aralık), 1975, İstanbul.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile ilgili Mecmualar, HayatMecmuası, S:21, 1967.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile İlgili Mecmualar, HayatTarih Mecmuası, S:47, 1972.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile İlgili Mecmualar, HayatTarih Mecmuası, sf.51,56,45,10 (2 Kasım), 1983.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Ebru Nasıl Yapılır, Sanat Çerçevesi, S:84, s:23, 1985, İstanbul.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Ebruname, Yeşilay Mecmuası, S:432, s:2, 1969, İstanbul.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Ebrunun Talihsizliği, Yapılmasının Kolay Zannedilmesi, VĠP, S:13, s:60, 1990,İstanbul.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile İlgili Mecmualar, YeşilayMecmuası, S:424, 1969, İstanbul.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile ilgili Mecmualar, YeşilayMecmuası, S:429, 1969, İstanbul.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile İlgili Mecmualar, Turing veOtomobil Kurumu Belleteni, 50/329, (Aralık), 1975.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile ilgili Mecmualar, KöprüMecmuası, S:14 , (Mayıs), 1978.

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile İlgili Mecmualar, DoğuşMecmuası, S:16-19, (Ağustos), 1985

DÜZGÜNMAN, Mustafa Mustafa Düzgünman Arşivinde Bulunan Ebru ile İlgili Mecmualar, BüyükSürmeli Magazine, (Sonbahar), 1988.

EBRU Ebru Maddesi, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.10, TürkiyeDiyanet Vakfı, 1994, İstanbul.

EBRU Ebru Sanatı, Sanat Tarihi Ansiklopedisi, C.4, sf.761, Görsel Yayınları, 1981,İstanbul.

EBRU Ebru Sanatı, On Birinci Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Kataloğu,T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara.

EBRU Ebru, Geleneksel Türk El Sanatları, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, C.1, sf.97-99, İstanbul.

EBRU Ebruda Doruk, Mustafa Düzgünman ve Çiçekler, Horhor Sanat GalerisiBroşürü, İstanbul.

EBRU Ebrular, Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Belge Türleri –Padişah ElYazmaları ve Belge Resterasyonu, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri, GenelMüdürlüğü, sf.116-127, 1997, İstanbul.

ELDEM, Salih Ebrulardan Yeni Kumaşlara, Hayat Tarih Mecmuası, S:21, (Mayıs),1967.

ELHAN, Salih Ebru Sanatı, Türkiye’miz, S:80, sf.46-53, (Ocak), 1997, İstanbul.

ELHAN, Salih Ebruculuk ve Ebru Üzerine, Belmek, S:2,sf.19-20, (Haziran), 1996.

ELHAN, Salih Türk El Sanatında Ebru, Sütçüimam Dergisi, S:5, sf.43, (Şubat), 1992, Ankara.

ERÇiN, Kamil Ebrulu Kâğıt, Matbaacılık Dergisi, S:22, Yıl:2, sf. 4-9, 1953, İstanbul.

ERSOY, Ayla Ebru Sanatı, İlgi Dergisi, Yıl:23, S:58, sf.24-27, 1989.

ETİ, Sevim Bilkent Üniversitesi Ktp./Tasnif No: JOURNAL J002787Soyut Resim ve Ebru, Türkiye’miz, S: 23, sf.27-32, 46-47, (Ekim), 1977.

GERÇEK El ve Süsleme Sanatları, Gerçek Sanat Dergisi, S:I, sf.26-27, (Mayıs), 1991, Ankara.

GÖKTAŞ, Uğur S26Ebru Sanatımız, Sanat Dünyamız, S:30, sf.22-31, 1984, İstanbul.

GÖKTAŞ, Uğur Son Ebru Ustası Mustafa Düzgünman, Türkiye’miz, S:49, sf.27-31, (Haziran),1986.

GÖKTAŞ, Uğur Hatip Ebruları, , İlgi Dergisi, S:63, sf.32-35, 1990, İstanbul.

GÜREL, Peyami Ebru, Osmanlı Ansiklopedisi, C.11, Yeni Türkiye Yayınları,s: 199-204, 1999,İstanbul.

HAYAT Ebru Sanatı da Ölüyor,Hayat Tarih Mecmuası, S:10, C.1, sf.24-25, 1983.

HAYAT Levha ve Ebru Örneği, Hayat Tarih Mecmuası, S:46, 1968.

HEPGÜL, Nusret Boya ile Kâğıdın Suda Aşkı, Vip Mecmuası, S: 13, ( Temmuz),1990.

KAZIM, Hüseyin Türk Lügatı, C.3-4, (Ebrudaki Renkler Tarif Ediliyor.) İstanbul DevletMatbaası, 1927-1945, İstanbul.

KESİCİ, Zehra Betül Ebru Sanatına Modern Yorum, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:7, sf.137-139, İstanbul.

KOYUNCU, Ayşe Klasik Ebru Yeni Bir Soluk, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:8, sf.63-67, 2009, İstanbul.

KUCUR, Ş. Avrupa Ebruyu Sevdi, Aksiyon, S:5, sf.38-39, 1995, İstanbul.

KUŞOĞLU, Zeki Ebru Sanatımız, Bilim-Birlik Başarı, Yaşar Holding Özel Yayını, S:41, Yıl:10,sf.8-13, 1985, İzmir.

MANDIRACI, Sabri Ebru Sanatının Günümüzdeki Konumu Nedir?-Geleceği Nasıl Daha İyi Olabilir, Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde–Üniversitelerde ElSanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu,(18-20 Kasım-1992),sf.295-301, 1994, Ankara.

MÜEZZİNOĞLU, A. E. Genç Bir Ebru Ustası Ahmet Çoktan, Sanatsal Mozaik, S:26, sf.70-76, 1997, İstanbul.

MÜSTECAPLIOĞLU, Güzhan Mustafa Düzgünman: Eski Kuyuda Ebrular, Argos Dergisi, S: 15, sf.103-114,(Kasım), 1989, İstanbul.

OLUT, Neva Ebru, Suya Resim Çizme Sanatı, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:1, sf.94-99, 2004, İstanbul.

ÖKTEN, Sadettin Geleneğin Sanatkârı ve Değişen Zaman Üzerine Notlar, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:7, sf.32-37, İstanbul.

ÖKTEN, Sadettin Geleneğin Sanatkârı, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:2, sf.96-101, 2006, İstanbul

ÖKTEN, Sadettin Geleneksel Türk El Sanatları, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:1, sf.62-66, 2004, İstanbul.

ÖZBİLGEN, Erol Ebru Sanatı, Bütün Yönleriyle Osmanlı Âdâb-ı Osmaniye, sf.573-574, 2003,İstanbul.

ÖZCAN, Ali Rıza Ebru Sanatı,Thema Larousse, C.6, sf.310-311, Milliyet Yayınları, 1993-1994, İstanbul.

ÖZÇİMİ, Sadrettin Geçmişten Geleceğe Türk Ebru Sanatı, İsmek Türk Kitap Sanatları Sempozyumu, 2007 İstanbul

ÖZÖNDER, Hasan Ebru Maddesi, Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Sözlüğü, 2003, Konya.

ÖZSAYGINER, Zübeyde Cihan Mustafa Esat Düzgünman, Art Dekor Dergisi, S:20, sf.110-113, (Kasım), 1994,İstanbul.

PAKALIN, M.Zeki Ebru Maddesi, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.1, sf.498-499, Milli Eğitim Basımevi, 1946,İstanbul.

SANATI Sanatı Geçmişten Geleceğe Taşımak, Antik Dekor Dergisi, S:50, sf.187, 1999,İstanbul.

SCHIMMEL, N. Önsöz, Suyun Renklerle Dansı, sf.10-11, 2000, İstanbul.

SCHİCK, Irvin Cemil Kalıpla Ebru Yapma Sanatı, ve Yeni Bir Yazılı Ebru Ustası: Feridun Özgören,Antika, S:36, sf.19-25, 1988, İstanbul.

SELMA, Hatice Ebru, Şadırvan Mecmua, C.2, No:14,( Eylül), 1979.

SERİN, A.Yaşar Geleneksel Türk Ebru Sanatında Kronolojik Gelişim Süreci İle İlgili Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S:26, sf.97-105, 2008

SEZEN, Uğur Fuat Başar; Teknesinde Bin Çiçek Açıyor Kaleminde Bin Harf, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:14, sf.36-43, 2012, İstanbul

SEZEN, Uğur Kadim Ebru Sanatının Tavizsiz Ustası Alparslan Babaoğlu, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:15, sf.06-13, 2013, İstanbul

SEZEN, Uğur Sadreddin Özçimi, Nefesiyle Neye, Çiçekleriyle Tekneye Can Veriyor, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:16, sf.28-35, 2013, İstanbul

SİLİVRİLİ,Kerim Geleneksel Türk El Sanatları, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:1, sf.32-37, 2004, İstanbul

SÖNMEZ, Gülseren Ebru Sergisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ankara Sanat Galerisi, (11-Kasım-12-Aralık), 2003, Ankara.

SÖNMEZ, Nedim Ebru Sanatında Yenilikler, Sanat Dünyamız, S:34, Yıl:11, Yapı Kredi BankasıKültür Yayınları, sf.27-31, 1985.

SÖZEN,Metin Ebru, Tarihi Gelişimi İçinde Türk Sanatı, Anadolu Bankası Kültür Yayınları,No:1, sf.285-287, 1983, İstanbul.

SUNGUR, N. Ebru Sanatımız, Şeker Çocuk Magazin, Yıl:2, s:21, (Ocak), 1985.

SUNGUR, N. Sanat ve Kimya Birarada Ebru, Bilim ve Teknik Dergisi,S:316, sf.54-59, 1994,Ankara.

ŞEMSEDDİN, S. Ebre, Kamus-i Türkî, sf.65, 1978, İstanbul.

ŞİNASİ, Tamer Okullarda Resim-İş Ders Kitabı, Ülkü Basımevi, sf.111-117, 1997.

TANARSLAN, T. Bilimsel Açıdan Ebru, Bilim ve Teknik Dergisi, 1994, Ankara.

TANSUĞ, Sezer Karşıtı Aramak, Ankeoloji ve Sanat Yayınları, 1983, İstanbul.

TAYLANER, C. Yıllık Geleneksel Sanatımız: Ebru, Skylife, sf.16-24, (Kasım), 1995,İstanbul.

TURAN, O. Mustafa Düzgünman Bibliyografyası: Bir Deneme, Sanat TarihiAraştırmaları, S:10, sf.47-50, 1991, İstanbul.

TÜRKELMAN, Fuat Türk Sanatında Ebru, Kök Mecmuası, No:1, s:23, ( Şubat), 1981.

TÜRKİYE’NİN Türkiye’nin Şaheserlerinden Örnekler, Kültür Bakanlığı Yayınları,sf.324-331,1997, Ankara.

TÜRKİYEMİZ Son Ebru Ustası Mustafa Düzgünman, Türkiye’miz, S:49, sf.6, (Haziran), 1986.

TÜRKMENOĞLU, Turan M. Çağdaş Türk Ebru Sanatı, Yedi İklim Dergisi, S:24, sf.104-100, (Ocak), 1992.

UYAR, Yılmaz Günümüzde Ebru ve Ustaları, Türkiye’miz, S:68, sf.26-41, (Ekim), 1992,Ankara.

UZEL, Nezih Suda Nakışlar, Antika Dergisi, S:36, (Nisan), 1988.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Anadolu Üniversitesi Ktp. / Tasnif No: SÜRELĠ 15887Osmanlı Sarayında Ehl-i Hiref (Sanatkârlar) Defteri, Belgeler, S:XI, sf.15, 1986, Ankara.

ÜNVER, A.Süheyl Bekirname- Süleymaniye Kütüphanesi, 256 No‘lu Defter, İstanbul.

ÜNVER, A.Süheyl Süleymaniye Kütüphanesi Bağış Defterleri No:765, İstanbul.

ÜNVER, A.Süheyl Türk Tezyinatında Tezhip ve Ebru, Radyo, S:29, sf.6-7, 1944, Ankara.

ÜSTÜN, Ayşe Ebru‘nun Günümüz Ustalarından Fuad Başer‘e Göre Yorumlanması-EbruSanatının Bugünkü Durumu, Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve ÇağdaşSanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu Bildirileri, sf.362-368, 1997, Ankara.

YAZAN, Işık Ebru Sanatı, Antika Dergisi, S:14, sf.40-46, ( Mayıs), 1986.

YURAYDIN, H.G. En Eski Ebrulardan, Antika, S:36, sf.9-11, 1988, İstanbul.