Tez Bibliyografyası

BOZKURT, Gökçe Ebru sanatı (Ebrunun Geçmişten Günümüze Geldiği Yer) , YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, İstanbul:Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü,1999.

ÇETİNKAYA, Nuray Akgül Türk Ebru Sanatı,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: SelçukÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.

GÜZEL, Gülşen Geleneksel Türk Ebru Sanatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara:Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.

İNCİ, Oğuzhan Bilge Türk Ebru Sanatının Çağdaş Yorumlanması ve Problemleri,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SosyalBilimler Enstitüsü, 2001.

ORUÇ, Çiğdem Ebru Sanatının Fiziksel Olarak İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000.

ÖZCAN, Ali Rıza Geleneksel Türk Resminin Çağdaş Sanat Anlayışında Plastik Yorumlaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Samsun: Ondokuz MayısÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anasanat Dalı, 2001.

SARI, Hatice Mustafa Düzgünman'ın Ebru Sanatına ve Eğitimine Katkısı, Yüksek Lisans Tezi, 2008 Ankara.

SOBACI, Ahmet Klasik Türk Ebru Sanatı ve Kompozisyon, Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

TEKİŞ, S. Sabri Mandıracıya Ait Ebru Çalışmaları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998, Konya.

TUNCER, Rauf Plastik Yönden Uygulamalı Sanatlar,Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi,İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.