Kitap Bibliyografyası

ACAR, Şinasi Türk Hat Sanatı , Araç-Gereç ve Formlar, 1999, İstanbul.

AÇIKGÖZ, Halil Kalemin Raksı, Denizin Sesi, Yıl :13, S:64, s:18-20 Hürriyet Ana Yayıncılık, 1988, İstanbul.

ADIVAR, A. A. Osmanlı Türklerinde İlim, 4. Baskı, 1970, İstanbul.

AHMED KARAHİSARİ Ahmed Karahisari , Kültür ve Sanat, Türkiye İş Bankası Yayınları, (Mart), 1994.

AKAKUS, Recep Eyüp Sultan ve Mukaddes Emanetler, 1991, İstanbul.

AKBİL, F. Pamir Türk El Sanatlarından Örnekler, 1970, İstanbul.

AKGÜL, Medine M.Uğur Derman Bibliyografyası, 65. Yaş Armağanı Derleyen: Irvin Cemil Schick, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2000, İstanbul.

AKSEL, Malik Türklerde Dini Resimler. Yazı-Resim, Elif Yayınları, 1967, İstanbul.

AKSU, Hüsamettin İstanbul Yapılarındaki Bazı dekoratif Kufi Hatlar, Eray Yayınları, 2001, İstanbul.

ALİ Gelibolulu Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Menakıb-ı Hünerveran), 1982, Ankara.

ALPARSLAN, Ali 50. Yıl İçinde Hattatlıkla Alakalı Kitap ve Mühim Makaleler, Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1973, Ankara.

ALPARSLAN, Ali Ünlü Türk Hattatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992, Ankara.

ALPARSLAN, Ali Osmanlı Hat Sanatı Tarihi,Yapı Kredi Yayınları, 1999, İstanbul.

ALTINTAŞ, Ahmet Osmanlı Arşivlerinin Dünya Barışı İçin Önemi, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi Tebliğler, (21-26-Kasım-2005), 2005, Ankara.

AND, Metin Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, 1982, Ankara.

ARSEVEN, C. Esat. Türk Sanatı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1972, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. yy.), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1977, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay Hat Sanatı, Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, 1984, İstanbul.

ATEŞ, Süleyman Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, 1996, Ankara.

BABİNGER, Franz Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri,( Çev: Çoşkun Üçok), 1982, Ankara.

BALTACI, Cahit İslam Paleografyası, Diplomatik-Arşivcilk, 1989, İstanbul.

BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı Türklerde Yazı Sanatı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi Yayınları, 1958, Ankara.

BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı Türklerde Yazı Sanatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993, Ankara.

BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı Türk Hattatlığı, Türk Plastik Sanatları, Milli Eğitim Basımevi, 1971, Ankara.

BARIN, Emin Bir Yazı Sevdalısı Emin Barın, Yapı Kredi Yayınları, 2002, İstanbul.

BARKAN, Ömer Lütfi -AYVERDİ, Ekrem Hakkı İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546 tarihli), 1970, İstanbul.

BAYAT, Ali Haydar Hüsn-i Hat Bibliyografyası, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, Ankara.

BAYKAL, Kazım Bursa’da Ulu Camii, 1950, İstanbul.

BAYSAL, Jale Müteferrika’dan Birinci Meşrutiye’te Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar, 1968, İstanbul.

BEKTAŞOĞLU, Mustafa Hat Sanatı ve Tosyalı Hattatlar, 2005, Ankara.

BERK, Nurullah Ustalarla Konuşmalar, 1971, Ankara.

BEYGU, A. Ş. Ahlat Kitabeleri, 1932, İstanbul.

BEYGU, A. Ş. Erzurum Tarihi- Anıtları- Kitabeleri, 1936, İstanbul.

BİNARK, İsmet Eski Kitapçılık Sanatlarımız, 1975, Ankara.

BİNARK, İsmet Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı Yayınları,1978, Ankara.

BİNARK, İsmet Osmanlı Fermanları, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd. Yayınları, 1994, Ankara.

BİNGÜL, Nurettin Rüştü Eski Eserler Ansiklopedisi, Tercüman 1001 Temel Eser, 1939, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Türk Hat Sanatı, Art Dekor Dergisi, S: 40-41, s: 224-232, (Temmuz-Ağustos), 1996, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Hat, Manâ ile Birleşen Çizgi, Art Dekor Dergisi, S: 40-41, s: 234-236, (Temmuz-Ağustos), 1996, İstanbul.

CANTAY, Tanju XIX. Yüzyılın Usta Bir Hattatı: Ali Haydar Bey, Tarih ve Toplum, S:52, s:206-208, (Nisan), 1988, İstanbul.

CELAL, Melek Reisü’l Hattatin Kamil Akdik, Kenan Basımevi, 1938, İstanbul.

CELAL, Melek Şeyh Hamdullah, Kenan Matbaası, 1948, İstanbul.

CEVDET, Muallim Siyakat Yazısı ve Rakamları, (Derleyen: Osman Engin),Muallim M. Cevdet’in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, 1937, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz - AKSOY, Şule Osmanlı Sanatında Hat, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, İstanbul.

ÇALIŞKAN, Alim Alim Unutmuş Kalem Unutmamış, Cem Ofset, 2003, İstanbul.

ÇELEBİ, Hasan Hattın Çelebisi, TATAV Yayınları, 2003, İstanbul.

ÇETİN, Atilla Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, 1974, İstanbul.

ÇETİN, Nihad M. İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, İRCİCA, 1990, (Arapça), 1992, (Türkçe)

ÇIĞ, Kemal Hattat Hafız Osman Efendi (1642-1698), 1948, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal Hattat Osman Efendi, Uzman Laboratuarı Yayınları, 1949, İstanbul.

ÇİLİNGİR, Doğan Ebru Üzerine Hat, 1992, Ankara.

DEDEOĞLU, Hasan - OKUMUŞ ,Necdet Manisa Müzesi Hat Koleksiyonu, Manisa Valiliği Yayınları, 1999, Manisa.

DEMİRİZ, Yıldız Osmanlı Mimarisinde Süsleme, 1979, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Vefatının 50.Yıl Dönümünde Hattat Sami Efendi (Hayatı ve Eserleri), 50 Sanat Sever Serisi, No:18, Kemal Matbaası, 1962, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Vefatının 50.Yıl Dönümünde Nazif Bey (Hayatı ve Eserleri), 50 Sanatsever Serisi, No:19, Kemal Matbaası, 1963, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hattat Mustafa Halim Özyazıcı (1898-1964) Hayatı ve Eserleri, 50 Sanatsever Serisi, No:20, 1964, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatımız, İstanbul İmam Hatip Okulu (30 Mayıs 1964), Yayınlanmamış Bildiriler, 1964, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hattat Hacı Arifler , 50 Sanatsever Serisi, No:21, Kemal Matbaası, 1965, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Edirne Hattatları ve Edirne'nin Yazı Sanatımızdaki Yeri, Edirne, Edirne'nin 600.Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı,Türk Tarih Kurumu, s:361-320, 1965, Ankara .

DERMAN, M. Uğur Kardeş İki Hattatımız , 50 Sanatsever Serisi, No:22, 1966, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Kardeş İki Hattatımız Ömer Vasfi Efendi, Neyzen Emin Efendi, 1967, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımız 1, Kubbealtı Akademik Seminerleri (25 Aralık 1970) Yayınlanmamış Bildiriler, 1970, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımız 2, Kubbealtı Akademik Seminerleri (8 Ocak 1971) Yayınlanmamış Bildiriler,1971, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımız 3, Kubbealtı Akademik Seminerleri (15 Ocak 1971) Yayınlanmamış Bildiriler, 1971, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımız 4, Kubbealtı Akademik Seminerleri (29 Ocak 1971) Yayınlanmamış Bildiriler, 1971, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, M. Bedrettin Yazır: Neşriyatı Haz: M.Uğur Derman, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1972-1989.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur  Ölümünün 20. Yılında Hattat Halim Özyazıcı, 1983, İstanbul.

EDGÜ, Ferit Türk Hat Sanatı (Karalamalar / Meşkler), Ada Yayınları, 1985, Ankara.

EFE,Ahmet Güzeli Bulmak Hattatların Hali, Esra Sanat Yayınları, 1994, Konya.

ELKER, Salahaddin Divan Rakamları, 1953, Ankara.

ERSOY, Osman XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de Kağıt, 1963, Ankara.

GELİBOLULU ,Mustafa Ali Hattaların ve Kitap Sanatçılarının Destanları ( Menakıb-ı Hünerveran), Haz: Müjgan Cunbur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1982, Ankara.

GÖKBİLGİN. M.Tayyip Osmanlı Müesseseleri Teşkilatı ve Medeniyet Tarihine Genel Bakış, 1977, İstanbul.

GÖKBİLGİN. M.Tayyip Osmanlı İmparatorluğu Medeniyet Tarihi Çerçevesinde Osmanlı Paleografya ve Diplamatik İlmi, 1979, İstanbul.

GÖKBİLGİN. M.Tayyip Osmanlı Paleografya ve Diplamatik İlmi,(2. Baskı), 1992, İstanbul.

GÜN, Gencay Bir Türk-İslam Sanatı ve Onun Eşsiz Temsilcisi ( Karahisari), Yeni İstanbul,(Eylül), 1964, İstanbul.

GÜNER, Sami Türk Sanatlarında Aynalı Yazılar, Kültür ve Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları,1977, İstanbul.

GÜNÜÇ, Fevzi Koyunoğlu Müzesi’ndeki Hat Levhaları Albümü, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2004, Konya.

GÜNÜÇ, Fevzi Bir İstif Mukayesesi İle XV. ve XX. Yüzyıl Arasında Osmanlı Dini Mimarisinde Celi Sülüs Yazının Gelişimi, Prof.Dr. Gönül Öney’e Armağan Kitabı

HAKKAKZADE, Mustafa Hilm-i Efendi Mizanü’l Hat, Osmanlı Yayınevi, 1986, İstanbul.

HASKAN Mehmet Nemci, Eyüplü Hattatlar, (Haz:Süleyman Berk), Eyüp Belediyesi Yayınları, 2004, İstanbul.

İHSANOĞLU, Eklemedin Hat Sanatımıza Dair Birkaç Söz, İslam Kültür Mirasında Türk Hat Sanatı, 1992, İstanbul.

İHTİYAR, Zafer Bursa Ulu Camii ( Bir Hüs-i Hat Sergisi), Kaynak Kitaplığı, 2006.

İMAM GAZALİ Esma-i Hüsna, (Mürtecim: M.Fersad), 1972, İstanbul.

İNAL, Mahmud Kemal Son Hattatlar, Maarif Basımevi, 1955, İstanbul.

KAĞITÇI, Mehmed Ali Kağıtçılık Tarihçesi, 1936, İstanbul.

KARAMAĞRALI, Beyhan Ahlat Mezar Taşları, 1972, Ankara.

KERAMETLİ, Can - GÜVEMLİ, Zahir Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 1974, İstanbul.

KETEN, İsmet - İAHİN, M. Nuri Vakfiye Tuğraları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2004, Ankara.

KONYALI, İbrahim Hakkı Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi, 1960, İstanbul .

KUŞOĞLU, M. Zeki Osmanlı Kartvizitleri ,Zafer Yayınları, 1996, İstanbul.

KÜTÜKOĞLU, Mübahat. S Tarih Araştırmalarında Usul, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yayınları , 1990, İstanbul.

MEHMET, Süreyya Sicil-i Osmani, Tarih Vakfı Yayınları, 1996, İstanbul.

MELEK Celal Reisü'l - Hattatin Kamil Akdik, Kenan Basımevi, 1938, İstanbul.

MELEK Celal Şeyh Hamdullah, Kenan Basımevi, 1948, İstanbul.

MUALLİM, Cevdet Siyakat Yazısı ve Rakamları, 1937, İstanbul.

MUSAVVİR Hüseyin Silsilename, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2000, Ankara.

MÜSTAKÎMZADE , Süleyman Sadeddin Tuhfe-i Hattatin, Türk Tarih Encümeni Neşriyatı, İstanbul Devlet Matbaası, 1928, İstanbul.

NAMIK, Salih 1198 H., Mehmed Efendi, Terceme-i Mizanül-Hat, Süleymaniye Kütüphanesi, 1968, İstanbul.

NEFESZADE, İbrahim Gülzar-ı Sevab, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, 1939, İstanbul.

ONUR, Oral Edirne Hat Sanatı, Dilek Matbaası, 1955.

ORGUN, Zarif Osmanlı Fermanları, 1992, İstanbul.

ÖCAL, Orhan Kitabın Evrimi, 1971, Ankara.

ÖZ, Tahsin Topkapı Sarayında Fatih Sultan Mehmed II’ye Ait Eserler, 1953, Ankara.

ÖZBEK, Yusuf Arapça Okuma Yazma ve Hat Kılavuzu, Ocak Yayıncılık, 2006.

ÖZBEL, Kenan El Sanatları, 1949, Ankara.

ÖZEL, Hattat Saim Hat Örnekleri, Üçdal Neşriyat, 1926, İstanbul.

ÖZCAN, Yılmaz Hattın Doğusu, Fecr, C:5, Diyanet Yayınları, 1986, Ankara.

ÖZEN, Mine Esiner Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü, İ.Ü.Fen Fakültesi Yayınları, 1985, İstanbul.

ÖZERGİN, M. Kemal Sultan Kanuni Süleyman Han Çağına Ait Tarih Kayıtları, 1971, Erzurum.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Türk Vakıf Hat Müzesi’ndeki Bezemeli Kur’an-ı Kerimler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1994, Ankara.

PAKALIN, M. Zeki Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 1983, İstanbul.

RADO, Şevket Türk Hattatları, Tifdruk Matbaacılık, 1984, İstanbul.

SAATÇİ, Suphi Mimar Sinan'ın Yapılarındaki Kitabeler, 1982, İstanbul.

SERİN, Muhiddin Hat Sanatımız Tarihçesi-Malzeme ve Aletler, Kubbealtı Neşriyatı, 1982, İstanbul.

SERİN, Muhiddin Hattat Aziz Efendi, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı , 1988, İstanbul.

SERİN, Muhiddin Hattat Şeyh Hamdullah Hayatı-Talebeleri-Eserleri, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1992, İstanbul

SERİN, Muhiddin Şevki Efendi’nin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkası, Kubbealtı Neşriyatı, 2000, İstanbul.

SERİN, Muhiddin Hat Sanatı ve Meşhur Hattatları, Kubbealtı Neşriyatı, 2004, İstanbul.

SERİN, Muhiddin Kemal Batanay -Bestekar Tanburi Hattat Hafız, Kubbealtı Akademisi Neşriyatı, 2006, İstanbul.

SERİN, Muhiddin Hat Sanatımız, 1982, İstanbul.

SERTOĞLU, Mithat Osmanlı Türklerinde Tuğra Başlangıcından Osmanlı İmparatorlu’nun Sonuna Kadar, Doğan Kardeş Yayınları, 1975, İstanbul

SOYSAL, Ahmet Hüsn-i Hat, Norgunk Yayınları, 2004, İstanbul.

SÖZEN, Metin Geleneksel Türk El Sanatları, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.İ. Yayınları, 1998, İstanbul.

SUBAİI, Hüsrev Yazıya Giriş, Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, 1995, İstanbul.

ŞAHİNOĞLU, Metin Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılışı, 1977, İstanbul.

ŞAHİNOĞLU, Metin Hat Sanatı, Yazma Eserler ve Fermanlar Serisi, Nisan, 1983, İstanbul.

TAŞKALE, Faruk - GÜNDÜZ, Hüseyin Hat Sanatında Hilye-i Şerife, (Hz. Muhammed’in Özellikleri), Antika A.İ. Kültür Yayınları, 2006, İstanbul.

TEKİN, Şinasi Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Eski Türklerde Yazı, Kağıt, Kitap ve Kağıt Damgaları, 1993, İstanbul.

TİLGEN, Nurullah Eyüplü Hattatlar(1650-1950), Aydınlık Basımevi, 1950, İstanbul.

TİMURTAİ, F. Kadri Osmanlı Türkçesi Grameri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, III. Baskı,1980, İstanbul.

TODERİNİ, Giambatista İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı, (Haz: Rikkat KUNT, Şevket RADO) , Tifdruk Matbaacılık, 1990, İstanbul.

TÜFEKÇİOĞLU, Abdülhamit Amasya’da Sultan II. Beyazıd Camii Kitabelerinin Hattatı Hakkında Bir Tespit, M.Uğur Derman 65. Yaş Amağanı, 2000, İstanbul.

TÜFEKÇİOĞLU, Abdülhamit Erken Dönem Osmanlı MimarisindeYazı, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara.

UĞUR, Ahmet Epigrafi ve Paleografi, 1994, Ankara.

UMUR, Süha Osmanlı Padişah Tuğraları, Cem Yayınevi, 1980, İstanbul.

UZUNÇARÇILI, İsmail H. Kitabeler, C:1 , 1927, İstanbul.

ÜLKER, Muammer Hat Sanatı, Yazma Eserler ve Fermanlar Serisi, Güzel Sanatlar Matbaası, (Nisan), 1983, İstanbul.

ÜLKER, Muammer Başlangıçtan Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İŞ Bankası Yayınları, 1987, Ankara.

ÜLKÜCÜ, Mehtap Cömert Selimiye Camii Süslemeleri, Kültür ve Sanat, S:39, Türkiye İŞ Bankası Yayınları, 1998, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Karaman Sultanı Mehmed Bey’in Hususi Kütüphanesine Ait Bir Kitapta Temellük Kitabesi, 1946, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Ahmed Karahisari (1469-1556), Kemal Matbaası, 1948, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hekimbaşı ve Ta’lik Üstadı Katipzade Mehmet Ref'î Hayatı ve Eserleri, 1950, İstanbul.

YADA, S. Yazı Sanatı, 1947, Ankara.

YAĞAN, Necati Hüsnü Hat , Öğretmen Yazarlar Dizisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1992, İstanbul.

YAZANSOY, Cenab - KARAHAN, Abdülkadir Ahmed Karahisari Maddesi, Sabancı Hat Koleksiyonu, Akbank Kültür Yayınları, 1985, İstanbul.

YAZIR, Mahmut Bedrettin Eski Yazıları Okuma Anahtarı,Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları,III. Baskı, 1978, Ankara.

YAZIR, Mahmut Bedrettin Siyakat Yazısı , Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları,II. Baskı, 1978, Ankara.

YAZIR, Mahmut Bedrettin Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, Cilt 1-2-3, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1988-1989.

YETKİN, Suut Kemal İslam Sanatı Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1965, Ankara.