Tez Bibliyografyası

AKSU, Hatice Anadolu Selçuklu Tezhip Sanatı ve Osmanlı (Klasik Dönem) Tezhip Sanatının Mukayesesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü , Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı, Tezhip Programı, 1992, İstanbul.

ALGAÇ, Şeyda Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Dönemi Tezhip Sanatı( XIII. ve XV. Yüzyıllar), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, 2000, İstanbul.

ATİLA, Oya Kızıldağ Şah Kulu’nun Motif ve Desen Üslubu ( 16. Yy.’da Saray Nakkaşhanesinin Sernakkaşı), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 2003, İstanbul.

BİÇER, Şehnaz Eski Yıldız Kütüphanesi’ndeki Timur, Osmanlı ve İran ( Safevi) Minyatürlü Yazmalarının Tezhiplerinin Mukayesesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1995, İstanbul.

BİNARK, İsmet Fatih Devri Kitap Tezhipleri ve Cildleri, DTCF Kütüphanecilik Bölümü Mezuniyet Tezi, 1964, Ankara.

ÇELEBİ, M. Nasuhi İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan Fatih Sultan Mehmet İçin Hazırlanmış Kitapların Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi ve Diğer Özellikleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı, 2003, Erzurum .

ÇELİK, Bahtınur Türk Tezhip Sanatında Yılmaz Özcan’ın Yeri ve Günümüze Tekniğinin Yansıması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Yaygın Ana Sanat Dalı, 1998, Ankara.

ÇELİKGÖVDE, Cemile Eski Yıldız Kütüphanesindeki Çiçek Tasvirleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, İstanbul.

DEMİRTAŞ, Banu Tire Necip Paşa Kütüphanesi’nde Bulunan Şeyh Zeynel Abidin’e Ait Tarih-i Medine-i Münevvere Adlı Yazmadaki Tezhip ve Minyatürlerin Türk Sanatı Açısından İncelenmesi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Sanatı Bölümü, 2001, İzmir.

DİDİNAL, Tülin Türk Kitap Sanatları İçinde Tezhip,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 1985, Ankara.

DURAN, Gülnur Sülemaniye Kütüphanesindeki Musaflarda 16. Yüzyıl SerlevhaTezhibleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1990, İstanbul.

ETLİK, Battal İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde Bulunan Timurlu Dönemine Ait Yama Eserlerden Şeraffettin Yezdi’nin Zafernamesi – Şeyh’inin Hüsrev-i Şirin-i ve Kirmani’nin Hamse’sinde Tezhip ve Minyatürler, Mimar Sinan Üniversitesi ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1992, İstanbul.

GÖKTUNA, Sema Sülemaniye Kütüphanesindeki Musaflarda 16. Yüzyıl Zahriye Tezhibi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1990, İstanbul.

GÜNAYDIN , Emine XV. ve XVI. Yüzyıl Türk Tezhibi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 1969, İstanbul.

KALELİ, Çavdar Zeynep Süleymaniye Kütüphanesi’ nde Bulunan Din Dışı Yazma Eserlerin Tezyinatı (15. ve 16. yüzyıl divanları), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü , Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip Anasanat Dalı, 1999, İstanbul.

MAHİR , Banu Osmanlı Resim Sanatında Saz Üslubu , Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, 1984, İstanbul.

ÖZCAN, Nermin İstanbul Üniveristesi Kütüphanesi’ndeki 16. Yüzyıl Divan Tezhipleri , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1992, İstanbul.

ÖZCAN, Nermin Safevi Devri Tezhip Sanatı ( İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki Eserlerin İncelenmesi, Sanatta Yeterlilik Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1998, İstanbul.

ÖZKEÇECİ, İlhan 20. Yüzyıl Türk Tezhip Sanatı ve Sanatçıları, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, 1991, İstanbul.

SERTYÜZ, Nurcan 16. Yüzyıl Tezyinatımızda Gül ( Tezhipte- Çinide), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip- Minyatür Ana Sanat Dalı, 1998, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Türk Tezhip Sanatı ve Rikkat Kunt, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı Tezhip Programı, 1990, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Tezhip Sanatının Kullanım Alanları , Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, İstanbul.

TUNCEL, Mebruke Osmanlı Dönemi Tezhip Sanatında Barok-Rokoko Üslubu (18.-19. Yüzyıl), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı, 2002, İstanbul.

YILMAZ, Hilal Muhibbi Divanı Tezhibi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1999,İstanbul.