Sülüs Nesih Kıt'a


Yebluğu'l-mer'u bi's-sıdki menâzile'l-kibâr.
(İnsan, doğrulukla büyüklerin mertebesine ulaşır.)
Hz. Ali (r.a.)
Kıt'a
Ahmed Kamil Akdik (Hacı, Reis-ül Hattatin)
Sülüs - Nesih
1338 / 1919 - 1920
Süheyl Ünver
3481

Sanatkârın diğer eserleri