İcazetnâme

Süheyl Ünver
Hatib
Süheyl Ünver'in Necmeddin Okyay'dan aldığı ebru İcazetnâmesi
5828

Sanatkârın diğer eserleri