Sülüs - Nesih


Kullukum râin ve kullukum mes'ûlun an raiyyetihi
Kıt'a
İsmail Zühdî Efendi
Sülüs - Nesih
8197

Sanatkârın diğer eserleri